دانلود تحقیق درموردمديريت مالي 2

دانلود تحقیق درموردمديريت مالي 2


دانلود تحقیق درموردمديريت مالي 2

نام فایل : مديريت مالي 2

فرمت : .ppt

تعداد صفحه/اسلاید : 618

حجم : 6 مگابایت


بنام خدا
www.11148.blogfa.com
مديريت مالي 2
جايگاه درس
اين درس در نيمسال ششم و بعد از گذراندن درس مديريت مالي 1 بايستي خوانده شود
@fileaccunting با مدیریت: امین یوسفیان

بسم ا000 الرحمن الرحيم
مديريت مالي 2
@fileaccunting با مدیریت: امین یوسفیان
فصل اول
مديريت دارايي هاي جاري
www.11148.blogfa.com
مديريت دارايي هاي جاري
مقدمه :
براي بسياري از شركتها سهم سرمايه گذاري در دارايي هاي جاري از كل دارايي ها بيش از 50% است .
مديريت دارايي هاي جاري بيشتر از مديريت هزينه ماشين آلات و تجهيزات نيازمند دقت است .
صفحه 3
www.11148.blogfa.com
سه جنبه هريك از دارايي ها :
1- ويژگيهاي اصلي دارايي مورد نظر و چگونگي كاربرد آن در شركت
2- هزينه و فايده سرمايه گذاري در دارايي ها
3- مخاطره سرمايه گذاري در دارايي ها
صفحه 4
www.11148.blogfa.com
اصول سرمايه گذاري در دارايي هاي جاري 1-2
1- اگر چه مقدار سرمايه گذاري در دارايي هاي جاري روزانه متغيير است به منظور تجزيه و تحليل دارايي جاري متوسط ميزان سرمايه گذاري در دوره زماني خاص مورد استفاده قرار دارد .
2- ميزان سرمايه گذاري و همچنين نوع دارايي جاري مورد نظر ، متغير هاي تصميم گيري مهمي هستند .
3- تصميم در مورد سرمايه گذاري در يك نوع دارايي جاري معمولاٌ از تصميم در مورد سرمايه گذاري در نوع ديگري ازدارايي جاري مستقل نيست .
صفحه 5
www.11148.blogfa.com
1-2-1 موجوديها :
مسئله مالي اصلي، تعيين سطح مناسب سرمايه گذاري در موجوديها و تصميم گيري در اين مورد است كه در هر دوره چه مقدار موجودي بايد نگهداري شود .ابتدا انواع موجودي را بررسي مي كنيم .
صفحه 6
www.11148.blogfa.com
انواع موجوديها :
مواد خام : كالاهاي خريداري شده براي ساخت محصول هستند .
كار در جريان ساخت : كالاهايي هستند كه در فرايند توليد كامل نشده اند .
كالاهاي ساخته شده : كالاهايي هستند كه آماده براي فروش اند .
صفحه 7
www.11148.blogfa.com
1-2-3 تصميم اصلي در مورد موجوديها :
موجوديها داراي دو ويژگي مشترك هستند :
بدست آوردن موجودي مستلزم هزينه است .
نگهداري موجودي داراي هزينه است .
نرخ كاهش موجوديها بر اثر استفاده را نرخ استفاده مي خوانيم .
صفحه 8
www.11148.blogfa.com

متوسط سرمايه گذاري در اين قلم كالا مقدار وجه نقد مورد نياز براي خريد هر واحد (c) ضربدر متوسط مقدار موجودي در هر زمان مي باشد :
شكل (1-1)(مقدار موجودي در طي زمان با فرض ثابت بودن نرخ استفاده )
= متوسط سرمايه گذاري
صفحه 9
زمان
متوسط تعداد واحد ها در انبار Q/2
مقدار سفارش Q
www.11148.blogfa.com
هزينه ها :
1- هزينه خريد كالا و تخفيف مقداري :
هزينه خريد ، پرداخت نقدي هر دوره براي بدست آوردن موجودي است .
....

خرید آنلاین